Empati er evnen til at genkende og forstå andres følelser. Det beskrives ofte som evnen til at sætte sig i andres sted (ikke at forveksle med sympati, som er evnen til at dele en følelse med en person, dvs. at man selv oplever samme følelse som personen). I empatien føler man sig ind i den anden, i sympatien føler man med den anden.

Wikipedia


Empati.dk er din indgang til emnet empati og empatisk kommunikation. Her kan du finde links til relevante sider, hvor du kan læse mere om empati og du finder også navne på dygtige terapeuter, der kan hjælpe dig videre i din afklaringsproces. Har du spørgsmål til hjemmesiden eller ønsker du at komme med på oversigten længere nede, så hører vi gerne fra dig på info@empati.dk.


Empati

Evnen til indføling og til at forstå andre mennesker og hvor de kommer fra, er væsentlige forudsætninger for at kunne skabe stærke fælles løsninger, hvor alle føler sig tilgodeset og hørt. Empati kan læres med de rigtige værktøjer. Dem kommer vi ind på herunder.


Empatisk Kommunikation 

Også kaldet girafsprog eller Ikkevoldelig kommunikation, er en kommunikationsproces, der er udviklet af den amerikanske psykolog Marshall B. Rosenberg. Idéen med teorien er at skabe kontakt og forståelse mellem mennesker med respekt, ligeværdighed, nærvær og ærlighed som centrale kvaliteter i samspillet og dialogen.

Evnen til at vise empati og leve sig ind i egne og andres følelser og behov er vigtige forudsætninger i empatisk Kommunikation. Dialog med udgangspunkt i empatisk kommunikation handler om berigende samspil og udveksling, som ikke sker på nogens bekostning. Empatisk kommunikation tager udgangspunkt i fire informationer, som også kan ses som fire planer i vores samspil:

1. Observere fakta uden tolkninger og domme 
2. Udtrykke følelsen 
3. Udtrykke behovet bag følelsen 
4. Fremsætte en anmodning om en handling som kan opfylde behovet.


Mere information:

Artikel om empati forstyrrelse, Viggo Hansen
Indlevelse, empati og intuition, Psykoweb
Empati og tilknytning, Inge Holm
Empatisk kommunikation
Girafsprog, empatisk kommunikation, Claus Bülow
IkkeVoldelig Kommunikation eller Girafsprog
Anerkendende og empatisk kommunikation i personalesamarbejde

Dit link?


Terapeuter:

Jysk terapicenter
Thomas Lester
Aggerbeck terapi

Dit link?


Bøger:

Empati – Det der holder verden sammen af Helle Jensen
Fravær af empati, Psykologiens veje, Ole Schultz Larsen
Inklusion, leg og empati, Susan Hart (red.)
Girafsprog - empatisk kommunikation, Claus Bülow

Dit link?


Kontakt:

info@empati.dk